Inbound Wave banner image

VELKOMMEN TIL ThrillOut AS

Inboundwave LTD som selskap er avsluttet og lagt inn som tjeneste under Thrillout AS. Nettsiden her blir omstrukturert og info kommer. Har du eller din organisasjon behov for informasjon eller en presentasjon av Inbound marketing så send en forespørsel til tor.ellingsen@inboundwave.com/tor.ellingsen@thrillout.com  - eller ring 938791661 

 Rådgivning og tjenester innen Inbound Marketing og Events.

Hva er Inbound Marketing?

Inbound Marketing er en effektiv strategi og metode for å øke trafikk på websider, konvertere besøkende til leads og følge opp leads til de blir kunder. Se eksempler på hubspot kundecaser.

Inbound Marketing er beslektet med, og en utvidelse av Relationship Marketing. RM har i over 3O år vært en strategi for å tilnærme seg kunder, anskaffe kunder, samt bygge og ivareta kunderelasjoner, spesielt innen B2B. Systemer man anvender til pleie av kunderelasjoner er som kjent CRM (Customer Relationship Managment).RM har likheter med Customer Relationship og GKG- Get-Keep-Grow.

Mens CRM ofte er lukkede systemer (mot etablerte og registrerte kundeforhold) er Inbound Marketing strategier man anvender for å markedsføre og skape relasjoner på Internett (inklusive Social CRM). Man ønsker å tilnærme og trekke til seg nye kunder med å fokusere strategisk på innhold som publiseres.

Gjennom strategisk innholdsutvikling ønsker en å trekke til seg interessenter og generere nye leads. Kundeansvarlig/redaktør produserer tilpasset innhold til dine "buyer personas" i forhold til hvor de er i sin kjøpsyklus.

Målet er å konverterte besøkende til leads og gjennom kampanjer konverterere leads til å bli kunder. Gi leads kontinuerlig tilgang til relevant informasjon og kunnskap som tilfredstiller deres informasjonsbehov.

Leads motiveres gjennom oppfølging (nurturing) til å nærme seg en kjøpsbeslutning. Relasjoner som modnes gjennom Inbound Marketing prosesser overføres over i CRM systemer og til salgsavdeling/team.

describe the image

  • Med Inbound marketing så vil en strategi være å utvikle kvalitet i innhold som trekker interesserte (dine"buying personas") til din webside, dine produkter og tjenester.

  • Ved å tilpasse innholdet som publiseres med dine kunders interesser vil du skape inbound trafikk av prospekter til dine sider som du kan konvertere til leads og følge opp over tid.

  • Inbound Marketing er strategi og metode som over tid gir resultater i form av økt synlighet, trafikk, leads, kunder og vesentlig lavere markedsførings kostnader.

  • Inbound Marketing er en investering- De fleste bedrifter ønsker eierskap til sin synlighet på Internett. Organiske kvalifiserte treff (eks søk på problem) gir 75% mer tillit enn sponsede linker. 

  • Undersøkelser viser at selskaper som implementerer Inbound Marketing strategier har 61% lavere kostnad pr. lead anskaffelse enn selskaper som anvender tradisjonelle markedsførings kanaler (outbound).

Inbound Marketing Metode Ebook

 

Hubspot Inbound Marketing Software

 

Informasjon om våre Inbound Marketing tjenester her

 

  Her finner du  informasjon om vårt event konsept


Current Articles | RSS Feed RSS Feed


Write a blog article!
Real Time Analytics